ADMITERE 2017

Calendar

17 - 21 iulie
21 august - 4 septembrie
Înscrierea candidaților
5 septembrie Susținerea probei scrise și afișarea rezultatelor

Proba scrisă

Examenul de admitere constă într-un test grilă cu 30 de itemi, cu o singură variantă corectă de răspuns.

Bibliografie

 1. Manual Biologie clasa a XI-a, editura Corint, autori: Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Bogdan Voiculescu, Dan Cristescu, Carmen Salavastru, an 2007
 2. Manual Biologie clasa a XI-a, Editura Didactică si Pedagogică, autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu, an 2006.

Acte necesare

 • cerere de înscriere;
 • copie legalizată a Diplomei de Bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului (pentru absolvenții promoției 2016) însoțite de foaia matricolă;
 • copie a buletinului sau a cărții de identitate;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a certificatului de căsătorie în cazul schimbării numelui;
 • adeverință medicală;
 • formular de înscriere (se completează la depunerea dosarului);
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Bucureștilor - Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul
 • dosar mapă.