ADMITERE 2018

Examenul de admitere (a doua sesiune), cunostinte religioase, va avea loc pe data de 5 septembrie, incepand cu ora 10:00.

Calendar - sesiunea II

03 SEPTEMBRIE 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini
5 SEPTEMBRIE 2018 Desfășurarea probelor de aptitudini

În atenția candidaților care au promovat probele de aptitudini la sesiunea I

Candidații care au promovat probele de aptitudini în prima sesiune de admitere vor aduce până pe data de 26.06.2018 la secretariatul Seminarului Teologic fișa de înscriere (în original) pentru repartiția computerizată fără a completa pe ea vreo opțiune și foaia matricolă (în original). Aceste acte sunt necesare pentru validarea listei candidaților admiși de către comisia de admitere a Municipiului București în data de 27.06.2018. Tot atunci elevii vor primi o adeverință care atestă faptul că au fost admiși, adeverință pe care trebuie să o depună la școala unde au terminat clasa a VIII-a

Calendar

10 - 11 MAI 2018 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de către școala gimnazială de proveniență) pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
14 - 15 MAI 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini
16 - 18 MAI 2018 Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:
 • 16 mai - vizita medicală, muzică - ora 9:00
 • 18 mai - proba scrisă cunoștințe religioase - ora 9:00
22 MAI 2018 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
25 MAI 2018 Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor

Proba orală

 1. Verificarea dicției prin:
  • Rostirea uneia dintre rugăciunile:
   • Împarate ceresc
   • Preasfântă Treime
   • Tatăl nostru
   • Psalmul 50
   • Crezul
   • Cuvine-se cu adevărat
   • Aparatoare Doamnă
 2. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești:
   • Sfinte Dumnezeule
   • Cu noi este Dumnezeu
   • Doamne al puterilor
   • Troparul Învierii - Hristos a înviat
   • Tatăl nostru
   • Fie numele Domnului binecuvântat
   • Troparul Rusaliilor - Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
   • Colinde cu conținut religios
  • Intonarea unui cântec patriotic :
   • Deșteaptă-te române
   • Limba noastră - Al. Cristea
   • Țara Mea - D. G. Chiriac
   • Imnul eroilor - I. Brătianu
   • Pui de lei - I. Brătianu
  • Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  • Verificarea simțului ritmic.

Lucrare scrisă cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a și a VIII-a

Conținuturile pentru clasa a VII-A
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Crearea lumii.
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 4. Rugăciunea în viața creștinului.
 5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos.
 6. Legea cea nouă - Fericirile.
Conținuturile pentru clasa a VIII-a
 1. Crezul - sinteza învățăturii de credință.
 2. Pilda semănătorului - primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 3. Biserica, locaș de închinare.
 4. Răbdare și încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox București.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Fișa de înscriere în original și anexa la fișa de înscriere pentru învățământul liceal de la unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a;
 • Foaie matricolă clasele V-VIII;
 • Certificat de naștere - copie xerox;
 • Carte de identitate - copie xerox;
 • Certificat de botez (ortodox) - copie xerox sau original;
 • Fișă medicală de la medicul de familie sau unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a - copie xerox, adeverință vaccinari;
 • Fişa medicală (de la policlinică) (download) - va cuprinde următoarele examene:
  • Pulmonar
  • Boli interne
  • O.R.L.
  • Oftalmologie
  • Menţiunea: "este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice"
 • Recomandarea preotului paroh și a consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Binecuvântarea chiriarhului (pentru fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor o copie a dosarului va fi depusă de către candidat la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul);
 • Dosar mapă.