CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional - 2018

Program eliberare diplome Bacalaureat

  • Marți, 10.07 - până la ora 20:00
  • Miercuri, 11.07 - între orele 9:00 și 13:00
  • Joi 12.07 - între orele 10:00 si 14:00
Sesiunea iunie-iulie 2018
29 ian - 02 feb 2018 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
25 mai 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
12 - 13 feb 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
14 - 15 feb 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
16, 19 - 20 feb 2018 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
21 - 22 feb 2018 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
25 iunie 2018 Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
26 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00)
5 - 8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea august-septembrie 2018
10 - 13 iulie 2018 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018 Înscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente
20 august 2018 Limba si literatura româna – proba Ea) - proba scrisa
21 august 2018 Limba si literatura materna – proba Eb) - proba scrisa
22 august 2018 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - proba scrisa
23 august 2018 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba Ed) - proba scrisa
24, 27 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna - proba A
28 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna - proba B
29-30 august 2018 Evaluarea competentelor digitale - proba D
30-31 august 2018 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala - proba C
1 septembrie 2018 Afisarea rezultatelor (pâna la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)
2 - 5 septembrie 2018 Rezolvarea contestatiilor
6 septembrie 2018 Afisarea rezultatelor finale