ADMITERE 2019

Calendar

8 - 9 MAI 2019 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere (de către școala gimnazială de proveniență) pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
13 - 14 MAI 2019 Înscrierea pentru probele de aptitudini
15 - 17 MAI 2019 Desfășurarea probelor de aptitudini după cum urmează:
 • 15 mai - vizita medicală, muzică - ora 10:00
 • 17 mai - proba scrisă cunoștințe religioase - ora 10:00
20 MAI 2019 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
24 MAI 2019 Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor

Proba orală

 1. Verificarea dicției prin:
  • Rostirea uneia dintre rugăciunile:
   • Împarate ceresc
   • Preasfântă Treime
   • Tatăl nostru
   • Psalmul 50
   • Crezul
   • Cuvine-se cu adevărat
   • Aparatoare Doamnă
 2. Verificarea aptitudinilor muzicale prin:
  • Intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești:
   • Sfinte Dumnezeule
   • Cu noi este Dumnezeu
   • Doamne al puterilor
   • Troparul Învierii - Hristos a înviat
   • Tatăl nostru
   • Fie numele Domnului binecuvântat
   • Troparul Rusaliilor - Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
   • Colinde cu conținut religios
  • Intonarea unui cântec patriotic :
   • Deșteaptă-te române
   • Limba noastră - Al. Cristea
   • Țara Mea - D. G. Chiriac
   • Imnul eroilor - I. Brătianu
   • Pui de lei - I. Brătianu
  • Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major, a arpegiului și a unor sunete din gamă;
  • Verificarea simțului ritmic.

Lucrare scrisă cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a și a VIII-a

Conținuturile pentru clasa a VII-A
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 2. Crearea lumii.
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 4. Rugăciunea în viața creștinului.
 5. Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos.
 6. Legea cea nouă - Fericirile.
Conținuturile pentru clasa a VIII-a
 1. Crezul - sinteza învățăturii de credință.
 2. Pilda semănătorului - primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 3. Biserica, locaș de închinare.
 4. Răbdare și încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.

Acte necesare

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 și media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mănăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox București.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • Fișa de înscriere în original și anexa la fișa de înscriere pentru învățământul liceal de la unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a;
 • Foaie matricolă clasele V-VIII;
 • Certificat de naștere - copie xerox;
 • Carte de identitate - copie xerox;
 • Certificat de botez (ortodox) - copie xerox sau original;
 • Fișă medicală de la medicul de familie sau unitatea școlară unde elevul termină clasa a VIII-a - copie xerox, adeverință vaccinari;
 • Fişa medicală (de la policlinică) (download) - va cuprinde următoarele examene:
  • Pulmonar
  • Boli interne
  • O.R.L.
  • Oftalmologie
  • Menţiunea: "este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice"
 • Recomandarea preotului paroh și a consiliului parohial din localitatea de domiciliu;
 • Binecuvântarea chiriarhului (pentru fiii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor o copie a dosarului va fi depusă de către candidat la Sectorul Învățământ și activități cu tineretul);
 • Dosar mapă.